Uverejnené 15.9.2020

Profilešenie Lučenec - prenájom lešenia

Náš najnovší projekt lešenie vodná nádrž R U Ž I N Á

Trubkové lešenie v kombinácii s rámovým lešením sme postavili okolo kruhového objektu výpuste. Z vnútra 20 metrov hlbokého prepadového lievika ústiaceho do odpadovej štôlne slúžiacej na odvádzanie prebytočnej vody popod hrádzu von s priehrady bolo postavené špeciálne visiace lešenie. Konštrukcia lešenia je zhora zavesená na priehradových nosníkoch s vysokou nosnosťou. Vnútornú konštrukciu lievika sme postavili kombináciou trubkového lešenia a štandartných priehradových nosníkov .
Získať kalkuláciu
Správa bola odoslaná. Budeme vás čoskoro kontaktovať.